Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Thẻ: chứng chỉ an toàn hóa chất

Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất Trên Toàn Quốc

Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất Trên Toàn Quốc

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN HÓA CHẤT TRÊN TOÀN QUỐC     1. Đối tượng tham gia khóa học: – Các cá nhân, đơn vị làm việc liên quan tới các hóa chất.   2. Thời gian khai giảng: – Khai giảng 2 khóa/tháng ( Học...

Đọc tiếp