Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Thẻ: chứng chỉ quản lý dự án

Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Tại Hà Nội

Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Tại Hà Nội

Tổ Chức Khóa Học Quản Lý Dự Án Uy Tín Tại Hà Nội – TPHCM   VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO – QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP Viện Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng chân...

Đọc tiếp

Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Khóa học cấp chứng chỉ quản lý dự án cấp tốc- Chất lượng nhất Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã ngày càng mạnh mẽ về lĩnh vực xây dựng, Đảng và Nhà nước đã đưa ra các bộ luật về quản lý dự án để nâng...

Đọc tiếp

Khóa Học Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Uy Tín Nhất

Khóa Học Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Uy Tín Nhất

Khóa học quản lý dự án ở đâu chất lượng nhất? Bạn là cá nhân hay tổ chức chuyên tham gia các công trình xây dựng trong và ngoài nước? Bạn là người đam mê về quản lý dự án, muốn định hướng sự nghiệp theo con đường quản...

Đọc tiếp