Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Mẫu Thẻ An Toàn Lao Động Mới Nhất Theo NĐ 44/2016

 

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2016/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Vienxaydung_260x200px

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

Xem thêm: Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44 mới nhất

 

Đối tượng áp dụng

  1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  2. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

Mẫu 06: Thẻ an toàn lao động

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

Mặt trướcMặt sau
(1) …………………………………………….

(2) …………………………………………….

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ảnh 3×4, đóng dấu giáp lai

 

 

 

Số:…………/(3) ………./TATLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên: ………………………………………

Sinh ngày: ………/ ………/ ………

Công việc: ………………………………

Đã hoàn thành khóa huấn luyện: ……………..

……………………………………………………………….

Từ ngày …./…./20 …. đến ngày ./…/20 …

 

……….., ngày …./ …./………….
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Thẻ có giá trị đến ngày …/ …./………

(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn.

 

Mẫu thẻ an toàn lao động mới nhất được cấp theo nghị định 44 như sau:

 

Mẫu thẻ an toàn lao động (mặt trước)

 

Mẫu thẻ an toàn lao động (mặt sau)

 

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu xin cấp chứng chỉ an toàn lao động & thẻ an toàn lao động theo nghị định 44/2016 mới nhất xin liên hệ:

 

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Adress: 227 Trần Đại Nghĩa – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 (Ms.Linh) – 0908.060.060 (Mr.Phong)

 

 

Tài liệu thông tư nghị định được trích dẫn tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-44-2016-ND-CP-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx 

 

Thông tin
Ngày tháng
Chuyên mục
An toàn lao động
Đánh giá
51star1star1star1star1star


Hotline: 0904.889.859
Chat Facebook
Gọi điện ngay