Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh

 

Câu hỏi của bạn Phạm Văn Tùng tại hòm thư phamvantung@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Phạm Văn Tùng qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định điều kiện của các cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình như sau:
a) Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

b) Có đăng ký kinh doanh hoạt động thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu công dân Phạm Văn Tùng đã được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề tư vấn, muốn hành nghề tư vấn độc lập thì phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công dân Phạm Văn Tùng liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký kinh doanh.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng