Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát

 

Câu hỏi của bạn Trần Thanh Thế tại hòm thư thanhthepro@gmail.com hỏi :

Chứng chỉ hành nghề giám sát của tôi có hạn đến ngày 29/3/2018, tôi muốn xin cấp lại chứng chỉ thì thủ tục như thế nào?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề, trường hợp chứng chỉ hành nghề của ông còn hạn thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề đã hết hạn thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng