Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề?

 

Câu hỏi của bạn Mai Nhất tại hòm thư mainhat@gmail.com hỏi :

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP chỉ có 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, trong đó đã bỏ lĩnh vực thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng (lĩnh vực này đã có tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Xin cho hỏi, khi làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế trong lĩnh vực mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng thì có cần chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ thì thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề. Do đó, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì, chủ nhiệm thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 


Hotline: 0904.889.859
Chat Facebook
Gọi điện ngay