Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Điều kiện nâng hạng chứng chỉ hành nghề giám sát

 

Câu hỏi của bạn Trần Đức tại hòm thư huanpmund@gmail.com hỏi :

Tôi tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngành Kinh tế xây dựng, có kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng. Tôi được cấp chứng chỉ giám sát công trình dân dụng và công nghiệp cấp III. Tôi đã trực tiếp giám sát trên 50 công trình dân dụng cấp III. Đến hết tháng 10/2017, chứng chỉ giám sát của tôi hết hiệu lực. Vậy xin hỏi quý Bộ, tôi có được cấp đổi chứng chỉ giám sát hạng III không? Tôi muốn nâng chứng chỉ giám sát thi công lên hạng II có được không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Điểm c Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt là Nghị định 42/2017/NĐ-CP) thì điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III là “đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”. Do vậy, trường hợp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp của ông đã hết hạn thì được xét cấp mới theo quy định nêu trên và theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD. Trường hợp muốn nâng hạng chứng chỉ giám sát thi công lên hạng II thì hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của ông phải đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 


Hotline: 0904.889.859
Chat Facebook
Gọi điện ngay