Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Chuyên mục: Hỏi – Đáp

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  Câu hỏi của bạn Phạm Văn Quản tại hòm thư quanpd@gmail.com hỏi : Tôi tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng công trình Biển & Dầu khí trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1998 và tham gia thiết kế kết cấu, giám sát thi...

Đọc tiếp

Hỏi: Nhà thầu nước ngoài có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Hỏi: Nhà thầu nước ngoài có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Quyên tại hòm thư nguyenquyen241086@gmail.com hỏi : Theo Điều 1, Thông tư 17/2016/TT-BXD: “Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng...

Đọc tiếp

Hỏi: Cán bộ trực tiếp quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án có cần có chứng chỉ hành nghề không?

Hỏi: Cán bộ trực tiếp quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án có cần có chứng chỉ hành nghề không?

  Câu hỏi của bạn Đặng Tuấn tại hòm thư danganhtuanqnvn@gmail.com hỏi : Theo quy định tại Khoản 3, Điều 148, Luật Xây dựng 2014 quy định “Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định...

Đọc tiếp

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

  Câu hỏi của bạn Lê Thị Yến Thanh tại hòm thư gillthanh@gmail.com hỏi : Tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP có nêu nội dung như sau: 1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định...

Đọc tiếp

Hỏi: Về việc thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hỏi: Về việc thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Câu hỏi của bạn Lê Nguyệt Nga tại hòm thư lenguyetnganuce92@gmail.com hỏi : Tôi đã có chứng chỉ tư vấn giám sát, tuy nhiên theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP mới ra thì tôi phải sát hạch lại thì mới được cấp chứng chỉ hạng 1, vì bây giờ tôi...

Đọc tiếp

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong hoạt động xây dựng

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong hoạt động xây dựng

  Câu hỏi của bạn Bùi Lý Hùng tại hòm thư phuongtrang.sxd@gmail.com hỏi :   Tôi có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trường; chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng; chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý...

Đọc tiếp

Hỏi: Công chức tại cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ thẩm định thiết kế xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề?

Hỏi: Công chức tại cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ thẩm định thiết kế xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề?

  Câu hỏi của bạn Lê Minh Khánh tại hòm thư lmkhanh@cantho.gov.vn hỏi : Theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 điều 10, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, phòng Kinh tế và Hạ tầng được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định dự án có yêu...

Đọc tiếp

Hỏi: Công ty xây dựng tham gia đấu thầu phải có chứng chỉ năng lực

Hỏi: Công ty xây dựng tham gia đấu thầu phải có chứng chỉ năng lực

  Câu hỏi của bạn Thế Hưng tại hòm thư hungtke@yahoo.com.vn hỏi : Tôi đang được giao đánh giá hồ sơ dự thầu của 2 công ty tư vấn xây dựng (Công ty A và Công ty B), cả 2 công ty có năng lực tương đương nhưng, Công...

Đọc tiếp

Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Quân tại hòm thư minhquan.ou@gmail.com hỏi : Tôi làm việc tại công ty TNHH Xây lắp Nam Kim từ năm 2011 đến nay, đã tham gia hoạt động thi công xây dựng được 6 công trình cấp III (chức vụ: Kỹ thuật...

Đọc tiếp

Hỏi: Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề?

Hỏi: Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề?

  Câu hỏi của bạn Mai Nhất tại hòm thư mainhat@gmail.com hỏi : Nghị định số 42/2017/NĐ-CP chỉ có 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, trong đó đã bỏ lĩnh vực thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây...

Đọc tiếp
Trang 3 trên 612345...Last »