Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

 

Câu hỏi của bạn Phạm Văn Trí tại hòm thư tri.vnpd@gmail.com hỏi :

Công ty tôi đang tiến hành đầu tư 01 dự án thủy điện (cấp III). Do nguồn vốn không phải là vốn nhà nước nên Công ty quyết định tự quản lý và giám sát dự án. Về nhân sự, Công ty tôi đáp ứng đủ theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Vậy cho tôi hỏi, Công ty chúng tôi có cần phải xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát (chứng chỉ cho tổ chức) để thực hiện dự án này không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Để tham gia giám sát thi công xây dựng công trình thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực lĩnh vực giám sát thi công xây dựng với hạng và loại công trình phù hợp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng