Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Thiệp tại hòm thư thiephuunguyen@yahoo.com hỏi :

Xin Quý Bộ cho biết khi tiến hành nghiệm thu nội bộ, cán bộ giám sát của nhà thầu ký tên trên Biên bản nghiệm thu nội bộ nhà thầu (với Đội thi công hoặc thầu phụ,…) có bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hay không?

 

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Khoản 4, điều 36 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Như vậy cá nhân tham gia giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trung tâm Thông tin