Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thuỷ

 

Câu hỏi của bạn Bạch Minh Tú tại hòm thư bachminhtu@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Bạch Minh Tú qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thuỷ.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, cá nhân được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, đã tham gia thiết kế 5 năm, 5 công trình phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu Ông Bạch Minh Tú có trình độ chuyên ngành kinh tế thuỷ lợi và chuyên ngành công trình thuỷ thì chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thuỷ vì chuyên ngành kinh tế thuỷ lợi không phải là ngành kỹ thuật.

Căn cứ giải trình của Ông Tú cho thấy, Ông có bằng thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ từ 17/7/2006 nhưng không rõ để làm bằng thạc sỹ chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ thì trước đó Ông đã có bằng kỹ sư chưa? Nếu trước đó Ông chưa có bằng đại học chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ thì thời gian từ 17/7/2006 như Ông trình bày là chưa đủ 5 năm để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế các công trình cảng – đường thuỷ.

Để hiểu rõ hơn về việc này, đề nghị Ông tới Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng